Nyhetsbrev

 Formål med innsamlingen

Vi samler inn dine personopplysninger for at vi skal kunne levere deg informasjon, kampanjetilbud og nyheter, enten i form av e-post eller annen annonsering.

Hvilke opplysninger

For å kunne tilpasse hva vi sender deg på best mulig måte, samler vi inn e-postadresse, fornavn, etternavn, mobilnummer og hvordan du ble registrert i våre databaser.

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Du har frivillig meldt deg på en eller flere av våre e-postlister, og med det gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger for e-postlister. Dette samtykket har du til enhver tid mulighet til å trekke tilbake.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette deg visse former for behandling. Vi oppbevarer dine personopplysninger til du eventuelt trekker ditt samtykke for behandling av personopplysninger tilbake. Du har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

For mer informasjon om dine rettigheter for personvern i våre systemer, ta kontakt.